Πρόγραμμα

Πρόγραμμα σχολής Δάφνης

Τμήματα για πολίτες (14+)

Τμήμα 1

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 20.00 - 21.00

Τμήμα 2

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 21.00 - 22.00

Παιδικά τμήματα

Kiddies (4-7)

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 18.00 - 18.50

Kids & Juniors (8-13)

Δευτέρα και Τετάρτη στις 19.00 - 19.50

Stay Away (Τμήμα μόνο για γυναίκες)

Σάββατα 12.30 - 14.00

Πρόγραμμα σχολής Άνω Πατήσια

Βραδινό τμήμα πολιτών

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 21.30 - 22.30.

Πρωινό τμήμα πολιτών

Τρίτη και Πέμπτη στις 08.50 - 09.50. Σάββατο στις 10.00 - 11.00.

Παιδικό τμήμα

Τρίτη και Πέμπτη 19.00 - 20.00.