Πρόγραμμα

Πρόγραμμα σχολής Δάφνης

Τμήμα πολιτών

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 20.00 - 21.00

Παιδικά τμήματα

Kids & Kiddies (ηλικίες 5-12)

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 18.00 - 18.50

Juniors (ηλικίες 12-17)*

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 19.00 - 19.50

Stay Away (Τμήμα μόνο για γυναίκες)

Σάββατα 12.00 - 13.30

 

*Τμήμα υπό δημιουργία (επικοινωνήστε για εκδήλωση ενδιαφέροντος)

Πρόγραμμα σχολής Άνω Πατήσια

Βραδινό τμήμα πολιτών

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 21.30 - 22.30.

Πρωινό τμήμα πολιτών

Τρίτη και Πέμπτη στις 08.50 - 09.50. Σάββατο στις 10.00 - 11.00.

Παιδικό τμήμα

Τρίτη και Πέμπτη 19.00 - 20.00.