Πρόγραμμα σχολής Άνω Πατήσια

Βραδινό τμήμα πολιτών

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 21.30 - 22.30.

Πρωινό τμήμα πολιτών

Τρίτη και Πέμπτη στις 08.50 - 09.50. Σάββατο στις 10.00 - 11.00.

Παιδικό τμήμα

Τρίτη και Πέμπτη 19.00 - 20.00.